Nhạc Sống Hải Dương VOL 1 - Dòng Sông Và Tiếng Hát

Nhạc Sống Hải Dương VOL 1 - Dòng Sông Và Tiếng Hát

Thể loại: Nhạc Thôn Quê
Lượt nghe: 63.961 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

2 / 1 Phiếu

DANH SÁCH BÀI HÁT TRONG ALBUM

  • 1. Dòng Sông Và Tiếng Hát
  • 2. Chôm Chôm Lý Qua Phà
  • 3. Tình Em Biển Rộng Sông Dài
  • 4. Áo Mới Cà Mau

Nhạc Sống cùng Thể loại

LK NHẠC TRẺ

BAN NHẠC SÔNG ĐÁY