Nhạc Sống Hải Dương VOL 1 - Dòng Sông Và Tiếng Hát

Nhạc Sống Hải Dương VOL 1 - Dòng Sông Và Tiếng Hát

Thể loại: Nhạc Thôn Quê
Lượt nghe: 26.455 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT

0 / 0 Phiếu

DANH SÁCH BÀI HÁT TRONG ALBUM

  • 1. Dòng Sông Và Tiếng Hát
  • 2. Chôm Chôm Lý Qua Phà
  • 3. Tình Em Biển Rộng Sông Dài
  • 4. Áo Mới Cà Mau
  • 5. Tơ Hồng
  • 6. Nghe Câu Quan Họ Trên Cao Nguyên
  • 7. Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ
  • 8. Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu
  • 9. Nghe Em Hát Còn Duyên

Nhạc Sống cùng Thể loại

LK NHẠC TRẺ

BAN NHẠC SÔNG ĐÁY